• Planning & Scheduling Simulation

Planning & scheduling simulatie door Talumis

Een goede planning of schema zal resulteren in een betere inkomsten omdat de middelen beter benut en gesynchroniseerd kunnen worden. Er is enorme winst mee te maken als planningen en schema’s kunnen worden verbeterd. Er zijn vele benaderingen om planningen en schema’s te maken en de meeste verwijzen ernaar als het creëren van een ‘geoptimaliseerde planning’. Dit betekent dat het proces het oplossen (of optimaliseren) van een bepaald wiskundig model bevat. Hoewel het antwoord op het wiskundige model optimaal (of bijna optimaal in complexere modellen) zou kunnen zijn, de oplossing blijkt vaak toch verre van optimaal bij de uitvoering van het plan in de praktijk. Dit komt doordat in het echte leven er onzekerheid is en de werkelijke processen complexer zijn dan het wiskundige model probeert na te bootsen.

Op simulatie gebaseerde planning

Een alternatieve benadering op wiskundige optimalisatie is het gebruik van ‘op simulatie gebaseerde planning’. Dit proces is het creëren van een gedetailleerd model van het systeem en het implementeren van heuristische regels voor het stellen van bepaalde bevelen van boven anderen. Door het model ‘af te spelen’ en de uitkomsten te registreren kan een mogelijke planning worden gemaakt. Het voordeel is dat het simulatiemodel nauwkeuriger is dan de wiskundige modellen. Maar nadeel aan de op simulatie gebaseerde aanpak is dat beslissingen worden genomen op basis van de kwaliteit van het simulatiemodel; het simulatiemodel kan geen gebruik maken van een anticiperende aanpak zoals een wiskundig model dat wel kan.

Het beste van twee werelden

Bij TALUMIS creëren we oplossingen die het beste van twee werelden zijn. Door de integratie van wiskundige en simulatiemodellen worden betere en meer solide schema’s gemaakt . Dit kan gedaan worden door of het verbeteren en verfijnen van wiskundige modellen of door een combinatie van simulatiegebaseerde planning en wiskundige optimalisatie om plannen en schema’s te creëren. Door het schema te simuleren in een stochastische real life omgeving zijn wij ook in staat om te bewijzen en testen dat de door TALUMIS gecreëerde oplossing de beste oplossing voor uw probleem is.

Omdat er altijd uitzonderingen zullen zijn in het echte leven of informatie die geen deel uitmaakt van een model kunnen gebruikers het model ook handmatig wijzigen. Het nieuwe schema of plan kan vervolgens worden getest en opnieuw gecontroleerd met behulp van het simulatiemodel.

Oplossingen voor planning & scheduling

Wilt u meer informatie over hoe TALUMIS kan helpen met het opzetten van oplossingen voor planning en schematisering? Stuur dan een vraag aan onze expert Dirk-Jan Moens.

</p>
<h6 style="margin-bottom: 5px;">Dirk-Jan Moens</h6>
<p>

Dirk-Jan Moens

Eigenaar / Olie, gas & chemicaliën consultant
Stel Dirk-Jan een vraag

Planning & scheduling klanten

 

Talumis branchespecifieke oplossingen

Talumis creëert oplossingen voor de planning en schematisering voor diverse industrieën. Wij geloven dat verschillende problemen leiden tot verschillende oplossingen; er is geen oplossing die bruikbaar is in allerlei verschillende systemen.

Shell

Voor de planning en schematisering van de levering van LNG (vloeibaar aardgas) is  een oplossing ontwikkeld die de jaarlijkse leveringsplannen kan maken en optimaliseren. De optimalisatie houdt rekening met toekomstige onzekerheden zoals weersomstandigheden en ongeplande productie uitval. Het resulterende plan is zowel stevig (kan herstellen van onvoorziene gebeurtenissen) als optimaal (maakt gebruik van de beste afleveringsstrategie gebaseerd op inkomsten).

ESI-Eurosilo

Een ander voorbeeld is de online controle van het plan voor de warehousing en verbranding van kolen in een energiecentrale. Het simulatiemodel berekent, op basis van online live PLC informatie, waar bepaalde kolenkwaliteiten liggen in de opslagfaciliteit. Dan wordt een eenvoudig algoritme gebruikt om de beste korte termijn verbrandingsmix en -plan te maken. Dit plan kan dan ook worden gesimuleerd om het plan te valideren .

SNS-Pool

Voor de planning van bevoorradingsvaartuigen creëerde TALUMIS ook een met simulatie ondersteund planningssysteem. Het probleem van bevoorraden met schepen kan worden gekarakteriseerd als een zogenaamd “probleem met de route van meerdere voertuigen met tijdvensters”. Er zijn wiskundige optimalisatieprogramma’s die de ‘optimale ‘ oplossing kunnen berekenen. Het nadeel is dat deze programma’s zeer berekeningsintensief zijn, niet om kunnen gaan met alle beperkingen en alleen deterministisch kunnen worden gebruikt. TALUMIS heeft een combinatie van heuristiek en optimalisatie gemaakt in een zeer gedetailleerd simulatiemodel. De simulatie, samen met het op maat gemaakte optimalisatieprogramma, is in staat om gedetailleerde leveringsplannen te creëren die zowel strategisch (hoeveel schepen heb ik nodig) als operatief (wat is het plan voor morgen) kunnen worden gebruikt.

Oplossingen voor planning & scheduling

Wilt u meer informatie over hoe TALUMIS kan helpen met het opzetten van oplossingen voor planning en schematisering? Stuur dan een vraag aan onze expert Dirk-Jan Moens.

Typische problemen die kunnen worden aangepakt door simulatie ondersteunde planning & scheduling

  • Testen en optimaliseren van wiskundige modellen en heuristische regels
  • Solide schema’s creëren
  • Bewijzen dat de plannen en schema’s goed werkend zijn
  • Meer omzet creëren
  • Betere plannen en schema’s creëren die weinig bedienerinteractie en verbeteringen nodig heeft

Planning & scheduling video

Oplossingen voor planning & scheduling

Wilt u meer informatie over hoe TALUMIS kan helpen met het opzetten van oplossingen voor planning en schematisering? Stuur dan een vraag aan onze expert Dirk-Jan Moens.