Wat is de simulatieoplossing van Talumis voor uw probleem?

Productie-, distributie- en informatiesystemen worden steeds complexer. In de meeste gevallen is de interactie tussen delen van het systeem niet zichtbaar en zeker niet gemakkelijk te kwantificeren. Om deze systemen te optimaliseren dient u de dynamiek van het systeem te begrijpen.

TALUMIS’ benadering van optimalisatie is gericht op de dynamische interactie tussen delen van het systeem. We noemen deze aanpak de “Wachttijden- & Knelpuntenanalyse”. Elk systeem, of het nu bedrijfsprocessen, productie of distributielogistiek is, heeft een dynamisch gedrag gedurende de tijd dat niet kan worden beschreven met gemiddelden. In het algemeen verschuiven de knelpunten met de tijd, dus de oplossingen zijn niet eenvoudig te verkrijgen.

De “Wachttijden- & Knelpuntenanalyse” bestaat uit de volgende stappen om een systeem te optimaliseren:
• het beschrijven van het gedrag van systeemdelen of processen
• het analyseren van de relaties tussen de onderdelen of processen van het totale systeem
• het ophalen van relevante procesgegevens (procestijden, aankomstgraad, uitvallingsgraad etc.)
• het creëren van een dynamisch model van het complete systeem
• het analyseren van het gedrag van de totale model
• het creëren van optimalisatiescenario’s op basis van de verzamelde inzichten
• het kwantificeren van de scenario’s om de optimale oplossing te verkrijgen

De kernpunt in de “Wachttijden- & Knelpuntenanalyse” is om resultaten door de tijd heen te verkrijgen. Om de resultaten te visualiseren en begrijpen gebruiken we vooral de queuing graphs , Gantt-tabellen en taartdiagrammen. We ondersteunen ook de analyses door te visualiseren wat er in de werkelijkheid gebeurt; ofwel door volledige in 3D animatie van de resultaten of in schematische weergave. Het verzamelde inzicht uit deze resultaten is 90 % van de oplossing van het probleem.