• Port Simulation - Talumis

Simulatie in havens door Talumis

Havens en havenactiviteiten zijn zeer kapitaalintensief. De logistiek in de havens is een verzameling van complexe systemen. Door de variatie in de aankomsttijden van de schepen, de beschikbaarheid van het producten of de opslag voor de producten en het delen van recources is het moeilijk bepalen wat het optimale ontwerp of proces aansturing is.

De beschikbaarheid van kades, afhankelijkheid van de getijden en weersomstandigheden op verschillende processen, en een kanaal dat het aantal vaartuigen dat tegelijkertijd van of naar de haven kan varen beperkt kunnen het probleem nog complexer te maken.

Haven simulatie: infrastructuur & processen

Simulatie kan zowel strategisch als operationeel ingezet worden om kosten te reduceren. Dus zowel het reduceren van CAPEX als OPEX is inzichtelijk te maken door simulatie. Met het verworven inzicht kunnen verschillende scenario’s vergeleken worden en de beste route gekozen worden. In bestaande havens met veel knelpunten wordt vaak als eerste gekeken naar nieuwe mogelijke investeringen, maar vaak is het mogelijk door beter te plannen en te communiceren hogere doorzet te halen. Talumis kan ook planning oplossingen leveren voor het continu optimaal in zetten van recources binnen de infrastructuur.

Talumis branche-specifieke oplossingen

Haven simulatie kan helpen inzicht te geven in het totale systeem en bepalen of er voldoende middelen beschikbaar zijn.

Simulatie & optimalisatie van havens

Wilt u meer informatie over hoe TALUMIS kan helpen havens te optimaliseren, stuur dan een vraag naar onze expert Dirk-Jan Moens.

</p>
<h6 style="margin-bottom: 5px;">Dirk-Jan Moens</h6>
<p>

Dirk-Jan Moens

Owner / Haven consultant
Stel Dirk-Jan een vraag

Talumis haven simulatie klanten

 

Haven video voorbeeld

Typische problemen die kunnen worden opgelost met simulatie

  • betere benutting van kranen
  • betere bezetting van de beschikbare ligplaatsen
  • verminderen van de wachttijden voor vaartuigen
  • optimalisatie van hulpbronnen
  • bepalen van optimale grootte van opslagruimtes (tanks of andere opslagplaatsen)
  • verlaging van het overliggeld

TALUMIS maakt gebruik van de beste simulatie software: Flexsim

Flexsim is krachtige maar toch gemakkelijk te gebruiken software voor simulatie. Een uitgebreide en innovatieve simulatie-engine is verborgen achter drag-and-drop controls, drop-down lijsten en vele andere intuïtieve functies die de software voor iedereen toegankelijk maken om te experimenteren met een model. Alle simulatiemodellen zijn op schaal gemaakt en worden met 3D beelden gepresenteerd, waardoor het gemakkelijk is om te kijken hoe het virtuele systeem door haar dagelijkse operaties gaat en visueel waar te nemen bij welke elementen het nog aan efficiëntie ontbreekt. Flexsim geeft aan beslissers de tools om hun observeringen te bevestigen, met ingebouwde statistische rapportages en analyses.

Download een gratis proefversie

FlexSim simulatie software