Hoe bereik je maximaal vertrouwen in een nieuwe logistieke oplossing?

Voor meer informatie zie groenewout.nl

Op dinsdag 11 februari 2020 organiseert Groenewout de inspiratiesessie “Hoe bereik je maximaal vertrouwen in een nieuwe logistieke oplossing?”.

Hogere (service)eisen, volumegroei, schaarste van personeel, van retail- naar
omnichannel: al deze invloedsfactoren vragen om effectiever gebruik van
bestaande én van nieuwe logistieke systemen en processen.

Groenewout is ervaren in het ontwerpen van optimale oplossingen, vaak met de inzet
van gemechaniseerde systemen. Vanuit het ontwerp wordt de business case
opgesteld, waarbij regelmatig onzekerheden zijn die een grote impact
kunnen hebben op de logistieke operatie. In dat geval is er behoefte aan
een “proof of concept” om ontwerpkeuzes te kunnen maken. “Wat gebeurt
er als een extra AGV wordt ingezet?”, Wat als de buffercapaciteit wordt
verdubbeld? ”. Logistieke simulatie geeft een gedetailleerd en
kwantitatief inzicht van de werkelijke en toekomstige situatie. Het is een van de middelen om een “proof of concept” te krijgen én om in volle vertrouwen de juiste keuzes te maken.

De grootte van het vraagstuk en detail niveau kan heel divers zijn : Of
het nu gaat om het uitbreiden van een magazijn, het inrichten van een
AGV systeem, of het optimaliseren van systeemparameters. logistieke
simulatie geeft de impact van mogelijke keuzes op je operatie en is
bovendien niet meer zo complex en kostbaar als voorheen. Tevens zorgt
het voor het creëren van draagvlak voor directie en/of medewerkers.
Logistieke simulatie laat immers zien of bestaande knelpunten
daadwerkelijk worden opgelost of dat elders nieuwe, onvoorziene
knelpunten ontstaan.

Wil je weten welke impact procesveranderingen
hebben op je logistieke operatie?  Kom naar deze inspiratiesessie en
ontdek over de aanpak, de investering en de voordelen van logistieke
simulatie.

Arthur Zondervan van Groenewout licht aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden het
ontwerpproces van gemechaniseerde oplossingen toe en de
procesveranderingen die daar uit voortvloeien. Daarbij wordt duidelijk
dat de inzet van simulatietools kan helpen om onzekerheden weg te nemen.
Na realisatie en Go-Live kan de simulatie nog worden vergeleken met de
verwachtte performance die uit het ontwerp volgde.

Steven Hamoen van TALUMIS toont de achterliggende techniek, de bredere inzet van simulatie en geeft voorbeelden van de mogelijke inzichten en resultaten.